Menu

Follow us on Twitter

Cymanfa Ganu’r Gadeirlan

November 17, 2017 - Author: melyn - No Comments

Alwyn Humphreys bydd yn arwain Cymanfa Ganu’r Gadeirlan yn yr Eglwys Gadeiriol ar brynhawn Sul 19 Tachwedd 2017. Cyngerdd wedi ei drefnu gan Bwyllgor Apel Llandaf a Danescourt i godi arian i Eisteddfod Caerdydd 2018. Tocynnau ar werth yn Ffandango’s.

A concert of singing to raise money for next year’s National Eisteddfod in Cardiff.

Categories: Llandaf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *